Bartek Kotowicz Wycho­dzi z zało­że­nia, że twór­cza codzien­ność jest lep­sza niż pewne jutro. Z tej przy­czyny porzu­cił przy­szłość w insty­tu­cjach euro­pej­skich na rzecz branży kre­atyw­nej i wła­snej firmy. Z zapa­łem szkoli, pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tyczne i pisze artykuły. Współwłaściciel i dyrek­tor zarzą­dza­jący agen­cji bran­din­go­wego ENGRAM. Twórca marki Pan Wizu­alny oraz kre­atyw­nej prze­strzeni wie­lo­funk­cyj­nej O TU_. Stra­teg oraz fan marek. Inte­re­sują go zwłasz­cza zagad­nie­nia z zakresu bran­dingu kor­po­ra­cyj­nego i marek B2B. Z zami­ło­wa­nia rów­nież pro­jek­tant komu­ni­ka­cji wizu­al­nej.
 • Studnia inspiracji Często w swojej pracy w Engramie szukamy inspiracji z całego świata. Nie ograniczamy się jednak do Pinterestu czy Behance. Staramy się dochodzić do źródła i przeglądać poczynania wiodących agencji i studiów brandingowych. Chcąc ułatwić prace wszystkim, którzy szukają kreatywnych bodźców przygotowałem listę wyróżniających się agencji.  Na pierwszy ogień idzie Europa. Tutaj zebrałem ponad 90 linków. W mojej ocenie to agencje, których realizacje wnoszą coś wartościowego do świata brandingu. Lista jest pełni […] 0 Comments 21 maja 2017
 • Marki na językach Franek Dolasa to pamiętna postać z filmu „Jak rozpętałem drugą Wojnę Światową”. Wielu z nas zachowała go w pamięci ze sceny przesłuchania, w której ośmiesza niemieckich oficerów Gestapo. Iście mistrzowskie drwiny w wykonaniu Dolasy to nic innego jak kwintesencja polszczyzny. Trzeba w tym miejscu jednak przyznać, że Grzegorz Brzęczyszczykiewicz z Chrząszczyżewoszyc to wyzwanie językowe, na którym nietrudno połamać sobie język.  Na co dzień naszymi małym „Brzęczyszczykiewiczami” są nazwy zagranicznych marek. Strategie brandingowe marek działających na wielu rynkach zazwyczaj ujednolicają kwestie nazewnicze. […] 0 Comments 24 lutego 2017
 • Poradnik brandingowy Jakiś czas temu w Engramie rozpoczęliśmy cykl „Wiedza”. W jego ramach tworzymy prezentacje na tematy zawodowe, które są nam po prostu bliskie. Od początku istnienia firmy drzemie w nas energia do dzielenia się naszymi doświadczeniami. Robimy to m.in. za pomocą działalności blogowej, szkoleniowej, dydaktycznej czy redakcyjnej.    Na dobry początek Pierwszą prezentację poświęciliśmy odpowiednim momentom do przeprowadzenia rebrandingu. Zebraliśmy i opisaliśmy sytuacje, w których przeprowadzenie rebrandingu może być biznesowo uzasadnione. Jeśli nie miałeś […] 0 Comments 17 sierpnia 2016
 • Nauka nie idzie w las! Brandingu podobnie jak operowania na otwartym sercu nie nauczysz się w sali dydaktycznej. Porównanie nieprzypadkowe, bo marka jest sercem wielu dobrze zarządzanych organizacji i jako takie potrzebuje troski, wiedzy, a przede wszystkim doświadczeń zdobywanych latami. Nie ma co ukrywać, że nic nie zastąpi Twojego praktycznego otrzaskania się w zawodzie. Edukacja kierunkowa, zwłaszcza na poziomie studiów podyplomowych, jest jednak świetnym miejscem na wymianę doświadczeń oraz networking. Przy odrobinie szczęścia — o […] 0 Comments 14 kwietnia 2016
 • Do książek! Chcesz poruszać się po brandingu swobodnie? Mieć w małym palcu zasady i prawidła go kształtujące? Być na bieżąco z trendami? Zobacz listę książek, które pomogą Ci w tym zadaniu. Moje rekomendacje, to książki, które w różnym zakresie dotykają zagadnień związanych z brandingiem. Tematyka jest szeroka od kreacji logo po strategiczne zarządzanie marką. Również ciężar gatunkowy poszczególnych książek się różni. Na liście możesz znaleźć zarówno przystępne, jak i bardzo fachowe pozycje. Jednym zdaniem. Do wyboru, do koloru. Miłej lektury. […] 0 Comments 17 stycznia 2016
 • Blaski i cienie 2015 Styczeń to dobry moment, aby przeanalizować i ocenić wszystko to, co miało miejsce w minionym roku. A był to rok niewątpliwie bardzo interesujący i pełen wydarzeń kształtujących branding w Polsce i za granicą. W moim zestawieniu wybrane marki podzieliłem na trzy kategorie tzn. Cienie, Blaski oraz Półblaski. W pierwszym koszyku znalazły się marki, które pogrążyły nas w smutku w zeszłym roku. Kategoria Półblaski to marki, którym po części należą się oklaski, ale także kilka […] 0 Comments 10 stycznia 2016
 • Janusze brandingu Janusze biznesu, sportu oraz polityki. Typowi Janusze zadomowili się w każdym zakątku naszego życia. Ku mojemu zdziwieniu rówież w brandingu. Na przekór jednak Janusze brandingu, to nie pejoratywne określenie kogoś lub czegoś. Nic bardziej błędnego. Janusz brandingu to symbol tego, że branding nie jedno ma imię. Drodzy czytelnicy poznajcie Alfreda, Oscara, Clarę oraz naszych rodaków Edwarda, Nikodema oraz Igora.  Marki na wiele sposobów starają się być blisko […] 0 Comments 2 listopada 2015
 • Plagiatem o ścianę Ilekroć czytam o plagiatach to mam wrażenie, że ludziom nudzi się chyba w życiu. Oskarżenia o plagiat stały się już dawno chlebem powszednim branży. Nie wiem na ile doszukiwanie się plagiatów jest typową polską domeną. Wiem jedno. Dzień bez afery plagiatowej w brandingu, to dzień stracony. W erze masowego usieciowania odkryty spisek okrąża świat z prędkością światła. Odkrywcy plagiatów węszą intrygę jeszcze zanim prezentacja nowego logo dobiegnie końca. Dojście […] 0 Comments 29 września 2015
 • Moja marka, moje zasady Spójność marki to zwrot z lubością powtarzany przez wszystkich speców od brandingu. Marka ma być spójna i kropka. W praktyce wiele marek jest wewnętrznie zróżnicowana do granic możliwości. Czy problem tkwi w ludziach, osobach odpowiedzialnych za kształtowanie marek? Nie do końca. Człowiek z natury interpretuje świat na swój indywidualny sposób. Bez jasno wytyczonych zasad, marka staję się więc w rękach człowieka przedmiotem podatnym na zmiany i deformacje. Jasność zasad jednak to nie […] 0 Comments 1 września 2015
 • Nazwy znanych marek Kolejna nadgorliwa hierachiczna wyrocznia czyli Yet Another Hierarchical Officious Oracle w skrócie… YAHOO! Znaczenie nazw wielu marek może być zaskakujące. Przygotowaliśmy ściągawkę i opisaliśmy znaczenie nazw 22 znanych marek.  0 Comments 27 sierpnia 2015
 • Wiem, co jem! Każdego dnia zjadamy i wypijamy kilkadziesiąt produktów różnych marek. O żołądki Polaków rywalizują globalne koncerny jak i rodzinne firmy. W gąszczu ogromnej ilości marek z trudem można się odnaleźć. Dlatego dla wszystkich osób pragnących lepiej poruszać po sklepowych półkach przygotowaliśmy schemat, który obrazowo przedstawia zależności na rynku spożywczym w Polsce. Infografika obejmuje największe firmy z branży spożywczej, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Materiał nie jest […] 0 Comments 5 lipca 2015
 • Pogromcy rebrandingowych mitów Zmiany wizerunkowe, u jednych wywołują paniczny strach, u drugich stanowią nadzieję na rozwiązanie wszelkich problemów. Rozpiętość obaw i oczekiwań związanych z rebrandingiem są olbrzymie. Postanowiłem zmierzyć się z nimi, bo wokół słowa „rebranding” – hucznie odmienianego przez wszystkie przypadki – narosło wiele mitów. „Logo – nie do ruszenia” Wielokrotnie zdarzyło mi się, że rozmowy o zmianach wizerunkowych rozpoczynały się od panicznego stwierdzenia  „nie ruszamy logo”. […] 0 Comments 24 czerwca 2015
 • Slow brands #1 Na co dzień stykam się z markami. To moja praca. Marki widzę jednak wszędzie. Na spacerze, na zakupach, w mieście i w internecie. Spotykam się z nimi w drodze do pracy i do domu. Moja zawodowo – prywatna aberracja owocuje wieloma ciekawymi znaleziskami. Na tyle ciekawymi, że postanowiłem je zbierać w jednym miejscu i hojnie się nimi dzielić. „Slow brands” to historie niezwykłych polskich marek, unikalnych, zadbanych i dobrze zrobionych. To cykl, która ma inspirować […] 0 Comments 26 maja 2015
 • Marker #26 W natłoku codzien­nych infor­ma­cji trudno jest wyła­pać te naj­waż­niej­sze i aby upo­rząd­ko­wać myśli czę­sto uży­wamy kolo­ro­wych zakre­śla­czy. Zgod­nie z tą ideą powstał MARKER — bran­din­gowe pod­su­mo­wa­nie tygo­dnia. Będziemy pisać cyklicz­nie o naj­istot­niej­szych wyda­rze­niach z ostat­nich dni, by w jed­nym miej­scu gro­ma­dzić ważne newsy doty­czące sze­roko rozu­mia­nego bran­dingu. Chcemy pre­zen­to­wać infor­ma­cje zarówno z Pol­ski jak i świata. Jeśli uwa­żasz, że coś jest warte, by zna­la­zło się w następ­nym […] 0 Comments 12 maja 2015
 • Brandingowy na nowo Gdy ponad półtora roku temu umieściliśmy artykuł na Brandingowym, nie sądziliśmy, że na kolejny będziemy musieli czekać tak długo. Różne koleje rzeczy sprawiły, że projekt uległ bezterminowemu zawieszeniu. Dziś jednak wracamy w całkowicie nowej odsłonie. Nie jesteśmy już blogiem firmowym. Poniekąd nie jesteśmy już nawet blogiem. Zależy nam aby brandingowy był fizyczną i wirutalną przestrzenią dobrych i różnorodnych dyskusji o markach oraz o ludziach, którzy je […] 0 Comments 29 kwietnia 2015