W natłoku codzien­nych infor­ma­cji trudno jest wyła­pać te naj­waż­niej­sze i aby upo­rząd­ko­wać myśli czę­sto uży­wamy kolo­ro­wych zakre­śla­czy. Zgod­nie z tą ideą powstał MARKER — bran­din­gowe pod­su­mo­wa­nie tygo­dnia.

Będziemy pisać cyklicz­nie o naj­istot­niej­szych wyda­rze­niach z ostat­nich dni, by w jed­nym miej­scu gro­ma­dzić ważne newsy doty­czące sze­roko rozu­mia­nego bran­dingu. Chcemy pre­zen­to­wać infor­ma­cje zarówno z Pol­ski jak i świata. Jeśli uwa­żasz, że coś jest warte, by zna­la­zło się w następ­nym pod­su­mo­wa­niu — napisz do nas.

Przed Wami mar­ker #26:

brandingowy_logo-18Germanwings zwija skrzydła

Katastrofa w Alpach okazała się przysłowiowym gwoździem do trumny marki Germanwings. Jej właściciel, linia Lufthansa ma nadzieje, że decyzja pomoże odbudować nadszarpnięty wizerunek całej grupy. Likwidowana marka zostanie zastąpiona przez już istniejące siostrzaną markę Eurowings. Więcej.

brandingowy_logo-17Silne polskie marki…

Ministerstwo Gospodarki mówi o sukcesach polskich marek na międzynarodowych rynkach oraz roli jaką odgrywa w ich promocji na świecie. Wśród brandingowych perełek o międzynarodowej reputacji znalazły się m.in. LPP, Inglot, Maspex, Fakro. Ciekawa, sensowna wypowiedź, którą warto zobaczyć. Choć czy na pewno słuszna?  Więcej.

brandingowy_logo-16…ale czy na pewno? 

Hura optymizmu Ministerstwa nie podzielają jednak eksperci. Ich zdaniem póki co nie istnieją polskie globalne marki, na które musimy jeszcze poczekać. Nie tracą jednak nadziei i za dobry wzór podają czeskie globalne marki; Skodę oraz Beherovkę. Polecam posłuchać interesującego wywiadu z Mariuszem Przybyłem z agencji BNA. Więcej. 

brandingowy_logo-15Ambitny Bytom

Warto również zwrócić uwagę na ambitne plany marki Bytom. W planach m.in. rozwój powierzchni handlowej ale również co ciekawsze praca nad nową marką. Nie wykluczona jest również akwizycja. Więcej.

brandingowy_logo-14Wraca czas na EB

Kolejna kultowa marka wraca na rynek. Po długiej nieobecności grupa Żywiec postanowiła wskrzesić markę EB. Jestem bardzo ciekawy powrotu tej wielkiej marki i tego jak sobie poradzi całkiem w nowych warunkach. Tymczasem trzymamy kciuki i zachęcamy do poczytania. Więcej.

brandingowy_logo-13Kubuś kruszy lody 

Popularna marka soków wchodzi w kolejny segment. Po sokach, napojach, wodzie oraz musach przyszła pora na lody. Aż dziw bierze, że rozszerzenie marki o lody nastąpiło tak późno. Biorąc pod uwagę wartość lodowego biznesu jestem pewien, że decyzja Maspexu będzie dobrą inwestycją. Więcej.